Dice Roller

Campaign history for Te Whakaekenga mai i te Tonga

Showing rolls 1 to 5 of 5 | top

TimeRollerCharacterCampaignDescriptionResults
2021-06-13 23:04:54KaedeKimuraMaeroTe Whakaekenga mai i te TongaToughness Save1d20+11 30
2021-06-13 22:58:27KaedeKimuraMaeroTe Whakaekenga mai i te TongaToughness Save1d20+11 20
2021-06-02 00:15:19KaedeKimuraMaeroTe Whakaekenga mai i te TongaInitiative1d20 6
2021-06-02 00:14:12TiffanyKortaZhenshchina-voinTe Whakaekenga mai i te TongaInitiative1d20+11 30
2021-06-02 00:12:48RocketLordLittle Mermaid IITe Whakaekenga mai i te TongaInitiative1d20+5 21

Showing rolls 1 to 5 of 5 | top

Return to index | Roll some dice